Zajęcia edukacyjne w Powidzku

W październiku 2019 roku w Centrum Informacji Turystycznej i Edukacyjnej w Powidzku, odbyły się zajęcia edukacyjne dla uczniów szkoły podstawowej pt. "Zabytki regionu Doliny Baryczy". Zajęcia połączone były z akcją Noc Bibliotek odbywającą się tym razem pod hasłem "Znajdźmy wspólny język".

Czytaj więcej: Zajęcia edukacyjne w Powidzku

Jarmark Bożonarodzeniowy- ruszyły zapisy wystawców

 Informujemy, że Zespół Placówek Kultury rozpoczął zapisy wystawców chcących wziąć udział w Żmigrodzkim Jarmarku Bożonarodzeniowym, który odbędzie się 8 grudnia 2019 r. na żmigrodzkim rynku. Chętne osoby prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM i wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA.

Wypełnioną i podpisaną KARTĘ ZGŁOSZENIA należy dostarczyć w terminie do 30.11.2019 r.

Czytaj więcej: Jarmark Bożonarodzeniowy- ruszyły zapisy wystawców