Dokumenty

-  Statut ZPK - pobierz (pdf 881 KB)

- Zmiana Statutu ZPK z dnia 26.09.2019 - pobierz (pdf 465 KB)

Zmiana Statutu ZPK z dnia 23.05.2024 - pobierz (pdf 607 KB)

- Regulamin organizacyjny - pobierz (pdf. 330 KB)

- Regulamin organizacyjny z dnia 27.05.2024 - pobierz (pdf 662 KB)

- Zarządzenie w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego - pobierz

- Załącznik do regulaminu organizacyjnego - pobierz (jpg 712 KB)

- Kodeks etyczny ZPK - pobierz (pdf 6,33 MB)

- Regulamin udzielania zamówień publicznych - pobierz (pdf 648 KB)

- Regulamin korzystania ze sprzętu wodnego - pobierz (pdf 171 KB)

- Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - pobierz (pdf 1,9 MB)

- Regulamin Biblioteki - pobierz

- Raport z badań przeprowadzonych w ramach realizacji projektu

"Wspólnie tworzymy kulturę i sztukę na wsi" - pobierz ( pdf 5,35 MB)

- Zarządzenie w sprawie wprowadzenia ulg dla osób niepełnosprawnych

- Regulamin wypożyczania rowerów trójkołowych - pobierz