RAJD ROWEROWY ZA NAMI

Minionej niedzieli (3 września) odbył się 44 Rajd Rowerowy Doliną Baryczy. Tym razem pasjonaci turystyki rowerowej pokonali 48 kilometrową trasę, a na koniec zostali ugoszczeni przez Nadleśnictwo Żmigród.

Czytaj więcej: RAJD ROWEROWY ZA NAMI

KOLARSKIE PARY JUŻ NIEBAWEM W ŻMIGRODZIE

Sezon wyścigów kolarskich z cyklu Road Maraton Dobre Sklepy Rowerowe 2017 wielkim pędem zbliża się do mety. W sumie w tym roku kalendarzowym ma odbyć się 15 startów tej rangi, a wielkimi krokami zbliżamy się do 13 zawodów z tegorocznego kalendarza, czyli jazdy parami na czas o Puchar Burmistrza Gminy Żmigród Roberta Lewandowskiego.

Już 10 września br. do Żmigrodu zjadą się miłośnicy kolarstwa szosowego, aby po raz kolejny zmierzyć się z atestowaną trasą asfaltową, którą trzeba pokonać w parach. Przypomnijmy, że to już 12. edycja tych zmagań kolarskich w Żmigrodzie. Uczestnicy będą mieli do pokonania tradycyjnie odcinek 19,5 kilometra. Start znajdował się będzie przy miejscowym Ośrodku Sportu i Rekreacji, skąd zawodnicy wyruszą do Rudy Żmigrodzkiej. Tam na półmetku znajdować się będzie punkt zwrotny, po ominięciu którego każda kolarska para będzie musiała wrócić do Żmigrodu. Trasa w całości pokryta jest asfaltem i będzie zabezpieczona przez Policję, jak i Ochotniczą Straż Pożarną. Wyścig ten oczywiście będzie obsługiwała profesjonalna firma, która dokona elektronicznego pomiaru czasu przejazdu każdego duetu i przypomnijmy, że zapisywany jest czas uzyskany przez drugiego zawodnika z drużyny. Organizatorzy tych zmagań kolarskich przygotowali nagrody dla trzech najlepszych duetów z 10 kategorii wiekowych (6 męskich i 4 żeńskie). Oczywiście, każdy zawodnik otrzyma numer startowy, napój chłodzący oraz ciepły posiłek. Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie żmigrodzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i będzie otwarte od godz. 8.00. Tak więc 10 września miłośników kolarstwa szosowego Żmigród zaprasza z wielką szczerością i atrakcyjnością. Poniżej przedstawiamy warunki uczestnictwa oraz zachęcamy do zapoznania się z regulaminem zawodów.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Prawo startu w cyklu mają osoby powyżej 15 roku życia, bez względu na płeć, obywatelstwo, przynależność klubową, posiadane licencje itp., które dokonają rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej www.pomiaryczasu.pli zastosują się do regulaminu rozgrywanej imprezy. W uzasadnionym przypadku zapisy w dniu imprezy od 8:00 do 10:00 w biurze zapisów.
2. Wpłacą wpisowe w wysokości 40 zł od każdego startującego zawodnika na konto ZPK Żmigród ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród Nr konta 30 9598 0007 0019 5953 2000 0004z dopiskiem „kolarskie pary 2017” lub w uzasadnionym przypadku dokonają wpłaty w biurze zawodów od godz. 8.00 do godz. 10.00 w dniu imprezy.
3. Podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich i wyrażą pisemną zgodę na uczestnictwo wyłącznie na własną odpowiedzialność.
4.Przy weryfikacji w biurze zawodów przedstawią dokumenty tożsamości zgłaszanej pary oraz przestawia dowód wpłaty wpisowego.
5.W celu otrzymania faktury, fakt ten należy zgłosić przed wydrukowaniem paragonu.
6.Zgłoszona do wyścigu para otrzyma kolejny po sobie nr np. 3-4, 21-23, 89-90 itp.
7.W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego.

Regulamin pobierz

Kolarski wyścig na czas parami 10.09.2017r

Sezon basenowy zakończony

W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi i dalszymi niekorzystnymi prognozami z dniem dzisiejszym basen kąpielowy "Aquagród" zostaje zamkniety. 

44 Rajd Rowerowy

Mija okres wakacyjny ale lato trwa nadal. Sierpień obdarzył nas zmienną pogodą: upalnymi dniami, deszczem, burzami z gradem i nawałnicami. Jaki będzie wrzesień - wkrótce się dowiemy. Synoptycy przewidują, że pierwsza dekada po wakacjach będzie ciepła a więc sprzyjająca dla wszystkich, którzy aktywnie spędzają wolny czas. 

Czytaj więcej: 44 Rajd Rowerowy