Żmigrodzki Bieg Smoka coraz bliżej

Zachęcamy do udziału w 𝟭𝟭. Ż𝗺𝗶𝗴𝗿𝗼𝗱𝘇𝗸𝗶m 𝗕𝗶𝗲𝗴u 𝗦𝗺𝗼𝗸𝗮, który odbędzie się 11 czerwca 2022 r. podczas Żmigrodzkich Dni Smoka! 

START
Start o godz. 𝟬𝟵:𝟬𝟬 sprzed obiektu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie (ul. Sportowa 13).

𝗨𝗖𝗭𝗘𝗦𝗧𝗡𝗜𝗖𝗧𝗪𝗢:
Uczestnikiem zawodów mogą być osoby, które do 𝟭𝟭 𝗰𝘇𝗲𝗿𝘄𝗰𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟮 roku ukończą 𝟭𝟲 lat, podpiszą oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność
(dotyczy osób pełnoletnich) i odbiorą w biurze zawodów numer startowy.
Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 𝟭𝟭 𝗰𝘇𝗲𝗿𝘄𝗰𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟮 nie osiągnęły
pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

𝗭𝗚Ł𝗢𝗦𝗭𝗘𝗡𝗜𝗔:
Zgłoszenia można dokonać:
- przez Internet na stronie 𝘄𝘄𝘄.𝗽𝗹𝘂𝘀𝘁𝗶𝗺𝗶𝗻𝗴.𝗽𝗹 - bezpośrednio w biurze zawodów (w przypadku wolnych miejsc): OSiR w Żmigrodzie, ul. Sportowa
13
Biuro będzie czynne w dniu zawodów 𝟭𝟭.𝟬𝟲.𝟮𝟬𝟮𝟮 od godziny 𝟳:𝟬𝟬 - 𝟴:𝟰𝟱 bowiązuje limit zgłoszeń 𝟯𝟱𝟬 osób. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie
formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej. Nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia przez uczestnika zwalnia organizatora z wszelkich następstw z tych związanych. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu biegu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu i organizatora.

𝗢𝗣Ł𝗔𝗧𝗔 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗢𝗪𝗔:
Opłata wnoszona jest on-line, przelewem elektronicznym podczas procesu
zapisów na stronie internetowej. Opłaty on-line przyjmowane są do 𝟭𝟬 𝗰𝘇𝗲𝗿𝘄𝗰𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟮.
Wysokość opłaty jest uzależniona od terminu jej wniesienia (o wysokości wpłaty decyduje data wpływu pieniędzy na konto organizatora):
- 𝟲𝟬 złotych do 𝟭𝟬.𝟬𝟱.𝟮𝟬𝟮𝟮 (z gwarancją imiennego numeru startowego)
- 𝟴𝟬 złotych do 𝟭𝟬.𝟬𝟲.𝟮𝟬𝟮𝟮
- 𝟭𝟬𝟬 zł w dniu biegu w biurze zawodów
- 𝟮𝟬 zł dodatkowa opłata za okolicznościowe rękawki biegacza do 𝟭𝟭.𝟬𝟱.𝟮𝟬𝟮𝟮

-> ZAPISY - 11. Żmigrodzki Bieg Smoka

Szczegóły Biegu znajdują się w REGULAMINIE.

ANEKS DO REGULAMINU - tutaj