Żmigrodzki Mały Bieg Smoka już 5 czerwca

5 czerwca 2022 r., podczas tegorocznych obchodów Dnia Dziecka jednym z punktów programu będzie Żmigrodzki Mały Bieg Smoka.  

- W biegu mogą wziąć udział uczniowie klas 0-VIII. 
- Zgłoszenia dzieci i młodzieży w dniu imprezy od godziny 09.00 w biurze zawodów przy starcie i mecie.
- Uczestnicy biegu muszą mieć podpisaną zgodę rodzina/ opiekuna

Szczegóły biegu znajdują się w REGULAMINIE, więcej informacji można również uzyskać pod nr telefonu 602 653 539 (Grzegorz Paryna - Dyrektor Biegu).

ZGODA RODZICA OPIEKUNA - pobierz