Kolarze ponownie spotkają się w Żmigrodzie

W ostatni weekend września bieżącego roku Żmigród ponownie ugości miłośników kolarstwa szosowego. W sobotę (25 września) odbędzie się XIX Indywidualny Wyścig Kolarski Road Maraton na Czas o Puchar Burmistrza Gminy Żmigród, a dzień później na tej samej trasie XV Drużynowy Wyścig Kolarski Road Maraton na Czas o Puchar Burmistrza Gminy Żmigród.


Te dwa wydarzenia mają w „Grodzie Smoka” swoją bogatą historię, która przed rokiem z powodu globalnej pandemii została wstrzymana. Tym razem czas na reaktywację i ponownie spotkanie z miłośnikami tej odmiany aktywności fizycznej. Tradycyjnie biuro zawodów znajdować się będzie na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie. To właśnie z tego miejsca zawodnicy wystartują i będą mieli do pokonania 18,5-kilometrową trasę po kolei zaliczając następujące miejscowości: Osiek, Jamnik i Rudę Żmigrodzką. Tam właśnie będzie miał miejsce nawrót, by następnie wrócić do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie. Nad prawidłowym rejestrowaniem uzyskanych czasów czuwać będzie pomiar elektroniczny, tak więc wszystkie klasyfikacje zostaną dokładnie zrealizowane. Organizatorzy tego wydarzenia, czyli Gmina Żmigród oraz Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie dla każdego uczestnika przygotują pamiątkowe medale, a trzech najlepszych zawodników z poszczególnych kategorii wiekowych otrzyma statuetki. Każdy zawodnik otrzyma również wodę i ciepły posiłek regenerujący.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.pomiaryczasu.pl w sposób prawidłowy i kompletny. W dniu startu zgłoszenia nie będą przyjmowane.
2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od organizatora drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Wysyłając formularz uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883).
4. Dokonanie opłaty startowej w wysokości 60zł na jeden wyścig za każdego uczestnika na konto bankowe organizatora tj. ZPK Żmigród ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród. Nr konta: 30 9598 0007 0019 5953 2000 0004 z dopiskiem „Kolarska czasówka 2021” lub „Kolarskie pary 2021”.
5. Osoby, które w dniu imprezy nie ukończyły 18 lat mają prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych na formularzu udostępnionym przez organizatora w biurze zawodów.
6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportowej jazdy rowerem przed odbiorem numeru startowego.
7. Szczegółowe informacje na www.roadmaraton.pl

Grzegorz Paryna

REGULAMIN INDYWIDUALNY WYŚCIG

REGULAMIN DRUŻYNOWY WYŚCIG