IX Turniej Charytatywny Siatkówki

Młodzieżowa Rada Miejska w Żmigrodzie zaprasza na IX Turniej Charytatywny siatkówki!
Bohaterem tegorocznej edycji turnieju będzie Łukasz Musielak.

REGULAMIN IX TURNIEJU CHARYTATYWNEGO SIATKÓWKI
ORGANIZOWANEGO PRZEZ:
MŁODZIEŻOWĄ RADĘ MIEJSKĄ W ŻMIGRODZIE

Planowany termin rozgrywek: 03.03.2019
I. Organizator

1. Organizatorem turnieju jest Młodzieżowa Rada Miejska w Żmigrodzie, przy współpracy z Urzędem Miejskim w Żmigrodzie

II. Miejsce i termin

1. Hala sportowa przy Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza
2. 03.03.2019 (niedziela), start: godzina 9:00

III. Cele turnieju:

1. Pomoc mieszkańcowi Żmigrodu.
2. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży.
3. Aktywny wypoczynek.
4. Wyłonienie najlepszego zespołu.
5. Promocja siatkówki.
6. Promocja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żmigrodzie.

IV. Zasady uczestnictwa:

1. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwwskazań lekarskich do brania udziału w zawodach.
2. Drużyny składają się z 6 zawodników, możliwe jest posiadanie 2 rezerwowych.
3. Zgłoszenie do turnieju będą przyjmowane drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
4. Zgłoszenie musi zawierać:
• Imię i nazwisko kapitana drużyny
• Nazwę drużyny
• Ilość zawodników

5. Koszt uczestnictwa wynosi 50 złotych, które w całości przekazywane są dla bohatera tegorocznej edycji.

6. Osoby niepełnoletnie biorące udział w turnieju są zobowiązane dostarczyć zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
7. Ilość drużyn jest ograniczona (16 drużyn).

V. Przepisy:

1. Zawody będą rozgrywane według systemu pucharowego na 16 drużyn.
2. Zwycięska drużyna będzie wyłaniana po wygraniu dwóch setów do 15 punktów, dogrywka do 10 punktów.
3. Obowiązują zasady gry w piłkę siatkową.

VI. Sprawy finansowe:

1. Organizator ponosi koszty organizacyjne turnieju (wynajem hali, nagłośnienie, plakaty)
2. Koszty dojazdu, wyżywienia, ubezpieczenie zawodnicy pokrywają we własnym zakresie.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione podczas rozgrywek.

VII. Postanowienia końcowe

1. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.
2. Zawodnicy muszą posiadać strój sportowy i obuwie zmienne.
3. Drużyna przed rozegraniem meczu ma prawo do przeprowadzenia 5 minutowej rozgrzewki.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
5. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.

Młodzieżowa Rada Miejska w Żmigrodzie