Krwiodawstwo

Reginalne Centrum Krwiodawstwa i Krwilecznictwa we Wrocławiu zaprasza na kolejną akcję krwiodawstwa, która odbędzie się 12.07.2022 r. w godz.: 8:30-12:30 na żmigrodzkim rynku.