„W zdrowym ciele-zdrowy umysł!” – Korzeńsko ponownie działa lokalnie

Po dużym, zeszłorocznym sukcesie Korzeńsko nie zwalnia tempa! W tym roku sołectwo sięgnęło po dofinansowanie projektu „W zdrowym ciele – zdrowy umysł!”… i udało się! 5000 zł zostanie przeznaczonych na szereg działań przeciwdziałających negatywnym skutkom epidemii COVID-19.


Nabór wniosków do edycji 2020 programu „Działaj Lokalnie” trwał od 12.04.2020 do 16.05.2020. Ponownie po środki na rozwój postanowiła sięgnąć Inicjatywa DL „Dbamy o Swój Dom” w składzie: Edyta Grzybkowska, Aneta Ratajewska oraz Ewa Kusztelak. Edycja 2020 jest szczególna. Granty co roku zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego, ale w tym roku cele te dotyczyć miały wyłącznie zapobieganiu epidemii COVID-19 i przeciwdziałaniu jej negatywnym skutkom.
Zgodnie z wymaganiami powstał projekt „W zdrowym ciele – zdrowy umysł!”, którego głównym celem jest zadbanie o dobrą kondycję psychiczną mieszkańców sołectwa Korzeńsko. Projekt zakłada: powstanie grupy wsparcia w serwisie Facebook, uruchomienie telefonu wsparcia, uruchomienie konsultacji edukacyjnych online, spotkanie z prawnikiem, warsztaty z plecenia papierowej wikliny, muzykoterapię oraz ogrodoterapię (szczegóły na www.dzialaj.barycz.pl).
Z niecierpliwością wyczekiwane wyniki w końcu nadeszły. Lokalna Komisja Grantowa przyznała na realizację projektu 5000 zł! Również zaskakujący był fakt, że podobnie jak w zeszłym roku, projekt Inicjatywy DL „Dbamy o Swój Dom” uzyskał najwyższą liczbę punktów, tym samym zajął pierwszą pozycję wśród dofinansowanych wniosków.
- Serdecznie dziękujemy szanownej Komisji za zaufanie – mówi Aneta Ratajewska, członek Inicjatywy DL „Dbamy o Swój Dom”, sołtys Korzeńska. – Stale działamy społecznie i mamy nadzieję, że zaplanowane przez nas działania spodobają się mieszkańcom i chętnie przystąpią on do projekt., nie tylko, jako uczestnicy, ale także jako wolontariusze.
Inicjatywa już rozpoczęła realizację projektu. Wszystkie działania i aktualności publikowane są na stronie www.dzialaj.barycz.pl. Serdecznie zachęcamy do śledzenia strony, a także profilu sołectwa Korzeńsko na Facebooku.
Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie XI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” i Gminę Żmigród.

 działaj lokalnie

mini maraton fitness w ramach projektu edycji 2019
Edyta Grzybkowska