Zajęcia edukacyjne w Powidzku

W październiku 2019 roku w Centrum Informacji Turystycznej i Edukacyjnej w Powidzku, odbyły się zajęcia edukacyjne dla uczniów szkoły podstawowej pt. "Zabytki regionu Doliny Baryczy". Zajęcia połączone były z akcją Noc Bibliotek odbywającą się tym razem pod hasłem "Znajdźmy wspólny język".

Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną, dzięki której mogli dowiedzieć się na czym polega praca w centrum informacji oraz zostały przedstawione ciekawostki o naszym regionie. Po prezentacji odbył się konkurs wiedzy o regionie, w którym dzieci chętnie brały udział. Następnie rozpoczęła się część Nocy Bibliotek, uczniowie obejrzeli film "Ptyś i Bill" oraz spróbowali swoich sił w konkursach wiedzy o przysłowiach i łamańcach językowych.

Marcin Bociek