„Działaj Lokalnie”, czyli sukces w Korzeńsku

„Działaj Lokalnie” to jedyny ogólnopolski program, w którym dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym. Na obszarze gminy Żmigród udział w programie umożliwia współpraca z Ośrodkiem DL w Miliczu, którego funkcję pełni Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”. Co roku ODL ogłaszają na swoim terenie lokalne konkursy grantowe. W ramach każdego z nich ODL przyznaje około 10–20 grantów w kwocie maksymalnie 6000 zł każdy.

Czytaj więcej: „Działaj Lokalnie”, czyli sukces w Korzeńsku