Wrześniowy weekend z kolarstwem w Żmigrodzie

Żmigród ponownie przygotowuje się do ugoszczenia miłośników kolarstwa szosowego. Po czerwcowych zmaganiach amatorskich i zawodowych Grand Prix Doliny Baryczy, teraz nadchodzi cza na ściganie w cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton, które potrwa dwa dni. W sobotę (8 września) kolarze będą jeździć indywidualnie na czas, a dzień później parami.

We wcześniejszych latach w Żmigrodzie było tak, że wyścigi kolarskie z cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton były rozgrywane w maju i wrześniu. W tym roku jednak zdecydowano się na ściganie w jeden weekend. I tak już 8 września (sobota) bieżącego roku kolarze będą mieli do pokonania 18,6-kilometrową trasę w jeździe indywidualnej na czas, a 9 września (niedziela) ten sam odcinek będą pokonywać parami. W związku z tym organizatorzy tych zmagań czyli Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie oraz miejscowy Urząd Miejski przygotowali dla kolarzy specjalne niespodzianki. Otóż po raz pierwszy zawodnicy będą mieli do dyspozycji wybudowany niedawno duży parking, który z pewnością ułatwi każdemu uczestnikowi przygotowanie się do jazdy. Start i meta znajdująca się również przy żmigrodzkim Ośrodku Sportu i rekreacji zostanie przesunięta, co wpłynie na jeszcze większe bezpieczeństwo kolarzy, jak również kibiców. Warto również dodać, że tradycyjnie każdy kolarz w pakiecie startowym ma zagwarantowany pamiątkowy medal, ciepły posiłek, wodę oraz wstęp na kąpielisko Aquagród. Dodatkowo nową atrakcja turystyczną są znajdujące się w pobliżu „Ogrody Bioróżnorodności” na terenie których każdy będzie mógł się zrelaksować przed lub po zawodach. Niespodzianka jest również w opłatach startowych, gdyż koszt uczestnictwa w jednym z wyścigów kosztuje 40 złotych, ale jeśli ktoś zdecyduje się wziąć udział w dwudniowych zmaganiach zapłaci tylko 70 złotych. Wszystkich chętnych miłośników kolarstwa szosowego zapraszamy do Żmigrodu tym bardzie, że dzięki istniejącej już drodze ekspresowej S5 dojazd do miejsca zawodów i szybki i komfortowy.

TRASA
Uczestnicy będą mieli do pokonania każdego dnia tradycyjnie odcinek 18,6 kilometra. Start znajdował się będzie przy miejscowym Ośrodku Sportu i Rekreacji skąd zawodnicy wyruszą do Rudy Żmigrodzkiej. Tam na półmetku znajdować się będzie punkt kontrolny, po ominięciu którego każda kolarz będzie musiał wrócić do Żmigrodu. Trasa w całości pokryta jest asfaltem i będzie zabezpieczona przez Policję, jak i Ochotniczą Straż Pożarną. Wyścigi te oczywiście będzie obsługiwała profesjonalna firma, która dokona elektronicznego pomiaru czasu przejazdu każdego zawodnika. Organizatorzy tych zmagań kolarskich przygotowali nagrody dla trzech najlepszych duetów z 10 kategorii wiekowych (6 męskich i 4 żeńskie). Oczywiście każdy zawodnik otrzyma numer startowy, napój chłodzący, wejściówkę na basen oraz ciepły posiłek. Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie żmigrodzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i będzie otwarte od godz. 8.00. Poniżej przedstawiamy warunki uczestnictwa oraz zachęcamy do zapoznania się z regulaminem zawodów.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Prawo startu w cyklu mają osoby powyżej 15 roku życia, bez względu na płeć, obywatelstwo, przynależność klubową, posiadane licencje itp., które dokonają rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej www.pomiaryczasu.pl i zastosują się do regulaminu rozgrywanej imprezy.
2. Wpłacą wpisowe w wysokości 40 zł za jeden wyścig od każdego startującego zawodnika na konto ZPK Żmigród ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród.
Nr konta 30 9598 0007 0019 5953 2000 0004 z dopiskiem „kolarska czasówka 2018” lub „kolarskie pary 2018” w uzasadnionym przypadku dokonają wpłaty w biurze zawodów od godz. 8.00 do godz. 10.00 w dniu imprezy.
3. Podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich i wyrażą pisemną zgodę na uczestnictwo wyłącznie na własną odpowiedzialność.
4. Przy weryfikacji w biurze zawodów przedstawią dokumenty tożsamości zgłaszanej pary oraz przestawia dowód wpłaty wpisowego.
5. W celu otrzymania faktury, fakt ten należy zgłosić przed wydrukowaniem paragonu.
6. Przy wyścigu parami zgłoszona do wyścigu para otrzyma kolejny po sobie nr np. 3-4, 21-23, 89-90 itp.
7. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego.
8. Zapisy na wyścig parami można dokonywać tylko w biurze zawodów w sobotę od godz. 8:00 do 10:00.
9. Zapisy na wyścig indywidualny można dokonywać drogą internetową lub w biurze zawodów w sobotę i niedzielę od godz. 8:00 do 10:00.

Grzegorz Paryna