Korzeńsko docenione w programie „Działaj Lokalnie”!

Projekt pn. „Świetlica Wiejska przyjaznym miejscem dla rozwoju społeczności lokalnej” otrzymał dofinansowanie w wysokości 6 000 zł w programie „Działaj Lokalnie”, koordynowanego w tym regionie przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy.

Program "Działaj Lokalnie" realizowany jest w Polsce od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Nabór wniosków trwał do 12 maja 2019 roku. Autorem projektu „Świetlica Wiejska przyjaznym miejscem dla rozwoju społeczności lokalnej” jest Inicjatywa Działaj Lokalnie „Dbamy o Swój Dom”, którą tworzą trzy mieszkanki: Edyta Grzybkowska, Aneta Ratajewska oraz Ewa Kusztelak. W edycji 2019 do programu wpłynęło 15 wniosków. Wniosek mieszkańców Korzeńska uplasował się na szczytnym PIERWSZYM miejscu wśród ocenionych przez komisję wniosków z liczbą punktów 35,40, zdobywając granty w wysokości 6000 zł!

Na co mieszkańcy przeznaczą pieniądze? W ramach projektu zostanie zmodernizowana główna sala świetlicy wiejskiej w Korzeńsku, zostaną odmalowane ściany i zakupione zostaną elementy dekoracyjne, zmodernizowany zostanie domek wystawienniczy, a dla mieszkańców zorganizowanych zostanie szereg warsztatów. Wszystkie prace mieszkańcy wykonają w ramach czynu społecznego.

- Serdecznie dziękujemy komisji za docenienie naszego wniosku, a także osobom, które już zadeklarowały pomoc. Naszymi atutami są ogromne chęci oraz determinacja mieszkańców. Jesteśmy także pełni nadziei, że prace przebiegną zgodnie z naszymi planami – wypowiedziała się o projekcie Aneta Ratajewska, pełniąca także funkcję sołtysa Korzeńska.

31 maja br. członkowie Inicjatywy DL „Dbamy o Swój Dom” udali się do siedziby Partnerstwa, by podpisać umowę oraz odbyć szkolenie, które przeprowadzili prezes Stowarzyszenia Inga Ozga oraz koordynator programu „Działaj Lokalnie w Dolinie Baryczy” Jan Bernacki.

By wspomóc projekt, który ma znacznie szersze horyzonty, Inicjatywa „Damy o Swój Dom” zarejestrowała się także jako Komitet Społeczny w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i założyła zbiórkę publiczną na odnowienie świetlicy (2019/2375/KS). Wszystkie zebrane środki zostaną przekazane właśnie na ten cel.

Edyta Grzybkowska

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” i gminę Żmigród.