Nabór wniosków Działaj Lokalnie

Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie XI”2019

NA CO?

W ramach Programu Działaj Lokalnie 2019 wspierane będą projekty, które:

zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
służą realizacji idei Edukacji dla Dolny Baryczy tj. zaangażowaniu i wzrostowi wiedzy na temat specyfiki obszaru Doliny Baryczy

Zapraszamy na spotkanie informacyjno szkoleniowe 24.04.2019 r. o godz. 16:00 w kawiarni Żmigrodzkiego Ośrodka Kultury.

Szczegóły na stronie: http://dzialaj.barycz.pl/ads/view/265?fbclid=IwAR0Ip4gNpC69-skvDILsivsgUP86OE_e6C2ENdjwFOmQB0lSYZyORzWReLo