Umowa z wykonawcą podpisana

W dniu 9.11.2018  została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji pn."Centrum Informacji Turystycznej i Edukacyjnej- Powidzko" 
Kwota inwestycji to ponad 1 mln złotych, natomiast pozyskana kwota dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" to 300 tys. złotych.

Istniejący budynek OSP zostanie rozbudowany zgodnie z projektem. Docelowo powstanie tam Centrum Informacji Turystycznej i Edukacyjnej, w którym będzie można uzyskać informacje nt. atrakcji i walorów przyrodniczych Doliny Baryczy. Nowy obiekt składać się będzie z sali konferencyjnej, 3 toalet, pomieszczenia gospodarczego oraz garażu dla OSP. Zakończenie prac planowane jest na II połowę 2019 roku.