Półkolonie 2018! Ruszają zapisy

Wakacje coraz bliżej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców przygotowaliśmy ofertę dwóch półkoloni dla dzieci w wieku 7-13 lat.  

W terminie 16.07.2018 r. - 20.07.2018 r. zapraszamy na półkolonię "AKTYWNY PRZYRODNIK", która obfituje w twórczy program, inspirujące i rozwijające kreatywność warsztaty, których podstawą jest kontakt z przyrodą. Półkolonia "Aktywnie w Dolinie Baryczy" obfituje w terenowe zajęcia edukacyjne w niezwykle wartościowych przyrodniczo obszarach Doliny Baryczy. Uczestnicy będą mieli możliwość pobudzania swojej ciekawości, rozwijania potencjału, zwiększenia wiedzy przy pomocy metod aktywizujących

W terminie 06.08.2018 - 10.08.2018 r. zapraszamy na półkolonię "MŁODY KONSTRUKTOR", która obfituje w bogaty program mający na celu rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia. Zajęcia z robotyki to szansa na kształcenie twórczego myślenia oraz wyobraźni przestrzennej, które pozwalają lepiej zrozumieć świat przedmiotów ścisłych. Różnorodne warsztaty będą inspiracją do pobudzania wyobraźni twórczej oraz czerpania inspiracji z otaczającej nas rzeczywistości.

Szczegółowy program - I PÓŁKOLONIA  (pobierz tutaj)
Szczegółowy program - II PÓŁKOLONIA (pobierz tutaj)

Warunkiem zapisania dziecka jest wypełnienie karty kwalifikacyjnej (pobierz plik) i pozytywna opinia kierownika wypoczynku. Kartę wraz z zaakceptowanym regulaminem należy dostarczyć maksymalnie do 10 czerwca 2018 r. (I PÓŁKOLONIA), natomiast do 30 czerwca 2018 r. (II PÓŁKOLONIA)  do Gminnego Centrum Informacji (ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród wejście od strony biblioteki).

Opłatę w wysokości 210 zł/tydzień  (mieszkańcy gminy Żmigród) lub 230 zł/tydzień (mieszkańcy spoza gminy Żmigród) należy dokonać w kasie Żmigrodzkiego Ośrodka Kultury po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu dziecka.

W pierwszej kolejności pierwszeństwo zapisu mają dzieci zamieszkujące teren gminy Żmigród.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem półkolonii (pobierz plik). Uwaga liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.