II edycja konkursu "Żmigród Talent Show"

Konkurs „Żmigród Talent Show” adresowany jest do dzieci uczęszczających do szkół, przedszkola i placówek edukacyjnych, znajdujących się na terenie naszej gminy. W konkursie mogą także brać udział osoby indywidualnie zamieszkujące na terenie Gminy Żmigród. 

Konkurs ma na celu rozwijanie pasji i zainteresowań wśród dzieci i młodzieży, umocnienie postaw etycznych i estetycznych wśród społeczności lokalnej, stworzenie formy współpracy i informacji między instytucjami działającymi na terenie gminy, a społeczeństwem, promowanie młodych, utalentowanych mieszkańców Gminy Żmigród, inspirowanie i zachęcanie do pracy nad własnymi zdolnościami.

więcej szczegółów oraz karta zgłoszenia w regulaminie - tutaj