Zapraszamy osoby bezrobotne do udziału w projekcie

Zapraszamy osoby bezrobotne do udziału w projekcie pt. „Kompleksowe wsparcie osób oddalonych od rynku pracy w procesie aktywizacji zawodowej i społecznej w gminie Żmigród”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług o charakterze reintegracyjnym 

poprzez utworzenie nowego Klubu Integracji Społecznej w gminie Żmigród, którego wsparcie i działania przyczynią się do wzrostu poziomu aktywności społecznej i zawodowej 18 osób (14 K) zamieszkałych na terenie gminy Żmigród.  Każdy uczestnik otrzyma kompleksowe wsparcie trenerów, stypendium szkoleniowe, a także podniesie swoje kwalifikacje i uzyska pomoc w znalezieniu pracy.  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą  zgłaszać się: telefonicznie pod nr 724 213 952, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Trzebnicy filia w Żmigrodzie. Więcej informacji na plakacie.